Plavecký bazén

Plavecký bazén lubu Aqua Barrandov se nachází přímo ve Voskovcově ulici č.p.1130/26 nedaleko konečné tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov.

Bazén je používán pouze pro plavání miminek, kojenců, batolat a dětí předškolního věku, má rozměry 8×3,4×1,2m, teplota vody je 32°C. Svou koncepcí je vhodný pro plavání dětí od dvou měsíců do 6 let věku. Bazén je celkově moc hezký, má pěkné zázemí a nabízí se i možnost posedět po plavání v prostoru, který je vyhrazen pouze pro rodiče s dětmi, je vybaven dětským koutkem, je zde možnost dát si kávu, čaj a pro děti možnost zakoupení pití či sladkosti,tento prostor není přístupný veřejnosti.

Kvalita vody

KVALITA BAZÉNOVÉ VODY

Jako každý veřejný bazén se zaměřením na kojenecké plavání a plavání dětí, podléhá i náš bazén Vyhlášce 135/2004 sb., kterou se stanovují hygienické požadavky a limity pro provoz bazénů pro kojence, batolata a děti předškolního věku. Je vcelku pochopitelné, že bazén určený pro plavání nejmenších dětí musí splňovat daleko přísnější parametry, než např. veřejný plavecký bazén či aquapark, kam mohou děti až od věku 1 roku.

Bazén pro plavání miminek, kojenců a batolat mohou navštěvovat děti již ve věku 5-ti měsíců, což znamená zvýšené nároky na technologii a úpravnu vody, na druhou stranu, ale jen takto lze zajistit maximální kvalitu bazénové vody při zvýšené zátěži, kterou plavání dětí pro každý bazén představuje.

Proč NE bazén bez chloru?

Hlavním a nejdůležitějším důvodem proč nemůže fungovat veřejný bazén s bezchlorovou úpravou je zmiňovaná vyhláška, která mimo jiné udává min. a max. hodnoty obsahu chloru. Chlor obsažený v bazénové vodě působí okamžitě na případné bakterie a nežádoucí organismy a vodu desinfikuje. Za jistých okolností by chlor měl k desinfekci bazénové vody stačit a ani vyhláška již další desinfekční zařízení nevyžaduje.

V praxi se ovšem ukazuje, že v bazénech pro kojence,batolata a děti předškolního věku se díky ztíženým podmínkám (teplá voda až 32°C, velký počet nejmenších dětí, atd.) udržuje kvalita vody pouze chlorací dost těžko a při velkém zatížení pak úměrně roste množství chloru, který se do bazénu musí dávkovat.

To s sebou přináší tzv. vedlejší produkty chlorace, kdy při chlorování bazénové vody vznikají v bazénu nežádoucí látky, které jsou příčinou např. typického chlorového zápachu a které mají negativní vliv na lidské zdraví a jejich přítomnost je v bazénové vodě nežádoucí. (mezi nimi mají největší podíl chloraminy).

Je to trochu začarovaný kruh, kdy při zvyšující se zátěži je potřeba dávkovat větší množství chloru tak, aby byla zajištěna dostatečná desinfekce vody, na druhou stranu však zvýšené dávky chloru nadměrně zatěžují vodu po stránce chemické.

Proto UV lampa

Abychom tedy mohli zajistit pro naše plaváčky co nejlepší podmínky a kvalitu vody, vybavili jsme naší úpravnu vody UV lampou. Díky této technologii jsme mohli snížit dávkování chloru na nutné minimum. Navíc působení UV lampy vodu nijak nezatěžuje, zajišťuje desinfekci mikroorganizmů vůči chlóru odolných a zároveň odbourává i škodlivé látky, vznikající chlorací. Výsledkem je pak perfektně upravená voda s minimální zátěží chlorové desinfekce, která je vhodná mimo jiné i pro alergiky i astmatiky.