Jakou normou se kvalita vody řídí?

Kvalitu vody určuje Vyhláška 238/11 Sb., která se opírá o Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zákon je novelizován (151/2011 Sb.) a plně vyhovuje evropské legislativě.

Musí se bazény chlorovat?

Ano, musí. Vyhláška jasně předepisuje úroveň chlóru v bazénu s ohledem na teplotu. Hladina chloru není konstantní, ale jeho hodnoty se pohybují v intencích běžné pitné vody, tedy při 0,3mg/l. Naším cílem je chlorovat co nejméně, což svým přístupem může ovlivnit každý návštěvník našich bazénů kvalitním osprchováním.

Proč je nutné sprchování před vstupem do bazénu?

Důkladné osprchování, zejména v intimních partiích, znamená, že až 90% nežádoucích látek nedostane šanci dostat se do bazénu. Proto následně není nutné použít k jejich inaktivaci chemických látek.

 Jak často se měří kvalita vody

Důležité fyzikální ukazatele vody sledujeme pomocí digitálních automatických sond každé 4 hodiny, tak jak vyžaduje norma. Jedná se především o koncentraci volného a vázaného chlóru, pH vody, ORP (Redox),teplotu. Mikrobiologická kvalita vody je sledována měsíčně. Vyhláška udává četnost odběrů 1x za 14 dní, ale protože dosahujeme odpovídajících hodnot stačí dozorovému orgánu (hygienické stanici) měsíční kontrola.

Proč je cítit na bazénech chlór?

Charakteristický bazénový “zápach” totiž netvoří chlór, ale močovina vázaná s chlórem. Samotný chlór tedy na bazénech nečpí. Kombinace potu a močoviny s chlórem však ano. Nemusí to být rovnou vyčůrání dítěte do bazénu. Stačí opravdu špatné omytí před vstupem do bazénu.

Jak často se mění voda v bazénu?

Vyhláška předepisuje množství ředící vody na jednoho návštěvníka. Toto množství je 45 litrů na osobu. Povinnost provozovatele je měřit množství ředící vody samostatným registračním vodoměrem, hygienická stanice tuto hodnotu opravdu pečlivě kontroluje.Každodenní odpouštění staré vody a připouštění vody nové v závislosti na počtu návštěvníku je zárukou kvalitní vody.

Jak často probíhá úklid?

Úklid okolí bazénu a přilehlých prostor probíhá každý den. Aby nevznikla rezistence bakterií používáme kombinaci čistících přípravků.