POZOR – zápis do letních kurzů

Zahájení kurzu:                   17. 04. 2023

Konec kurzu :                     22. 06. 2023

Délka kurzu:                       10 týdnů

BONUSY :

  • Klient, který uhradí zálohu ve výši 1 000,- Kč nejpozději do 31. 03. 2023                     … sleva *
  • Klient, který nyní čerpá kurz o 10-ti lekcích a rezervující si v zimním kurzu 10 lekcí     … sleva **
  • Klient potvrdí svou účast nejpozději do 25.03.2023

Výše uvedené bonusy neplatí pro rezervaci  ½ kurzu (5 lekcí). UHRAZENÁ ZÁLOHA (REZERVACE LEKCÍ) JE NEVRATNÁ!!!

!!! náhradní lekce za řádně omluvenou plavací lekci lze převést pouze z předcházejícího kurzu

do uhrazeného následujícího kurzu (př: náhrady do zimního kurzu lze převést pouze z podzimního kurzu)!!!