POZOR – zápis do podzimních kurzů plavání

POZOR – zápis do podzimních kurzů

Zahájení kurzu: 1. 09. 2020
Konec kurzu : 5. 11. 2020
Délka kurzu: 10 týdnů
BONUSY :
• Klient, který uhradí zálohu ve výši 1 000,- Kč nejpozději do 20. 06. 2020 … sleva 10 %
• Klient, který nyní čerpá kurz o 10-ti lekcích a rezervující si v podzimním kurzu 10 lekcí … sleva 10 %
Slevy se sčítají.
Výše uvedené bonusy neplatí pro rezervaci ½ kurzu (5 lekcí). UHRAZENÁ ZÁLOHA (REZERVACE LEKCÍ) JE NEVRATNÁ!!!
!!! náhradní lekce za řádně omluvenou plavací lekci lze převést pouze z předcházejícího kurzu
do uhrazeného následujícího kurzu (př: náhrady do zimního kurzu lze převést pouze z podzimního kurzu)!!!