Letní kurz plavání

POZOR – zápis do letních kurzů

Zahájení kurzu: 14. 04. 2020
Konec kurzu : 18. 06. 2020
Délka kurzu: 10 týdnů
BONUSY :
• Klient, který uhradí zálohu ve výši 1 000,- Kč nejpozději do 20. 03. 2020 … sleva 10 %
• Klient, který nyní čerpá kurz o 10-ti lekcích a rezervující si v letním kurzu 10 lekcí … sleva 10 %
Slevy se sčítají.
Výše uvedené bonusy neplatí pro rezervaci ½ kurzu (5 lekcí). UHRAZENÁ ZÁLOHA (REZERVACE LEKCÍ) JE NEVRATNÁ!!!
!!! náhradní lekce za řádně omluvenou plavací lekci leze převést pouze z předcházejícího kurzu (př: náhrady do zimního kurzu lze převést pouze z podzimního kurzu)!!!