PODZIMNÍ KURZY

POZOR – zápis do podzimních kurzů

Zahájení kurzu: 3. 9. 2018
Konec kurzu : 9. 11. 2018
Délka kurzu: 10 týdnů
BONUSY :
• Klient, který uhradí zálohu ve výši 1 000,- Kč nejpozději do 30. 6. 2018 … sleva 10 %
• Klient, který nyní čerpá kurz o 10-ti lekcích a rezervující si v kurzu 10 lekcí … sleva 10 %
Slevy se sčítají.
Výše uvedené bonusy neplatí pro rezervaci ½ kurzu (5 lekcí). UHRAZENÁ ZÁLOHA (REZERVACE LEKCÍ) JE NEVRATNÁ!!!
Vyúčtování slev a bonusů bude provedeno při doplacení kurzu – nejdéle v den nástupu do kurzu.
POZOR!!! OD 1.3.2017 JE V PLATNOSTI NOVÝ CENÍK KURZŮ! CENÍK JE K DISPOZICI NA
WWW STRÁNKÁCH AQUA BARRANDOV- www.aquabarrandov.cz.
!!! náhradní lekce za řádně omluvenou plavací lekci leze převést pouze z předcházejícího kurzu (př: náhrady do podzimního kurzu lze převést pouze z letního kurzu)!!!