Zápisy do letních kurzů začínají.

POZOR – zápis do letních kurzů
Zahájení kurzů: 19.4.2016
Konec kurzů: 27.6.2016
Délka kurzů: 10 týdnů

BONUSY:
* Klient, který uhradí zálohu ve výši 1.000,- Kč nejpozději do 10.4.2016 ….. sleva 10%
* Klient čerpající nyní kurz o 10 lekcí a rezervující si v letním kurzu 10 lekcí ….. sleva 10%
Slevy se sčítají.
Výše uvedené bonusy neplatí pro rezervaci ½ kurzu ( 5 lekcí ).
Vyúčtování slev a bonusů bude při doplacení kurzu – nejdéle v den nástupu do kurzu.

nn1

nn1