Zápisy do letních kurzů

POZOR – zápis do letních kurzů
Zahájení kurzů: 22.4.2015
Konec kurzů: 30.6.2015
Délka kurzů: 10 týdnů

BONUSY:
* Klient, který uhradí zálohu ve výši 1.000,- Kč nejpozději do 15.4.2015 ….. sleva 10%
* Klient čerpající nyní kurz o 10 lekcí a rezervující si v letním kurzu 10 lekcí ….. sleva 10%
Slevy se sčítají.
Výše uvedené bonusy neplatí pro rezervaci ½ kurzu ( 5 lekcí ).
Vyúčtování slev a bonusů bude při doplacení kurzu – nejdéle v den nástupu do kurzu.