Začínají zápisy do podziních kurzů

POZOR – zápis do podzimních kurzů
Zahájení kurzů : 7.9.2015 (volno 28.9. a 28.10.2015)
Konec kurzů: 13.11.2015
Délka kurzů : 10 týdnů
BONUSY:
* Klient, který uhradí zálohu ve výši 1.000,- Kč nejpozději do 30.6.2015 ….. sleva 10%
* Klient čerpající nyní kurz o 10 lekcí a rezervující si v ůetním kurzu 10 lekcí ….. sleva 10%
Výše uvedené bonusy neplatí pro rezervaci ½ kurzu ( 5 lekcí ).
Vyúčtování slev a bonusů bude při doplacení kurzu – nejdéle v den nástupu do kurzu.